Legal Aid Queensland

Other languages

Go Search
Home
Home
Services
Legal information
Publications
Media centre
Careers
About us
Skip Navigation LinksHome > Utilities > Other languages

Polish 

View this page in Adobe Acrobat form (PDF - 60kb)

Rząd stanu Queensland wita na stronach swych Usług Internetowych.

Czy potrzebujesz pomocy w swoim języku?

Jeżeli nie możesz znaleźć informacji, której szukasz, we własnym języku, poniższe łącza mogą okazać się pomocne w dotarciu do odpowiednich usług:

 • Telefoniczna Służba Tłumaczy (TIS)

  Translating and Interpreting Service (TIS), Department of Immigration and Multicultural Affairs
  http://www.immi.gov.au/tis/index.htm

  Z usług TIS można korzystać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca w Australii, za cenę rozmowy miejscowej, dzwoniąc pod numer 131 450.

 • Wykaz tłumaczy z uprawnieniami zawodowymi. (Directory of Accredited Practitioners of Translating and Interpreting)

  National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (organ nadający uprawnienia tłumaczom)
  http://www.naati.com.au/

  Gorąca linia NAATI na obszarze Australii - 1300 557 470

 • Książki telefoniczne Yellow Pages

  Tłumaczy znaleźć można w książkach telefonicznych Yellow Pages pod hasłami “Interpreters” (tłumaczenia ustne) i/lub “Translators” (tłumaczenia pisemne).

Mamy nadzieję, że informacje te okażą się przydatne. Prosimy o przesyłanie nam swoich uwag.Last modified: 9 March 2010 8:44PM
Page Contact:

Copyright | Disclaimer | Privacy | Access keys | Other languages
© Legal Aid Queensland 2006

Polish